Psychologia i jej rodzaje, kierunki, działy, cele
Data Temat
2012-03-07 09:57 Poznawcza Teoria Piageta
2012-03-07 09:57 Jean Piaget rozwijał swoje własne teorie
2012-03-07 09:56 Jean Piaget urodził się w Szwajcarii w 1896 roku.
2012-03-07 09:56 Okres czuciowo od urodzenia do 2 lat
2012-03-07 09:56 Metodą prób i błędów, dziecko zaczyna uczyć się o świecie.
2012-03-07 09:56 od 2 do 7 lat - W tym okresie dziecko zaczyna odkrywać
2012-03-07 09:55 od 7 do 11 lat - dziecko już posiada zdolność do czynności
2012-03-07 09:54 Poznawcza Teoria Jeana Piageta